Klarna har för tillfället tekniska störningar och de arbetar på att lösa det snabbt. Vill du beställa – kontakta oss gärna direkt på tel 010 -129 80 80 eller info@leamington.eu eller försök igen om en stund.

BRUG FOR HJÆLP?    +46 (0)10 129 80 80

Hos os kan du købe dit drømmekomfur direkte fra distributøren

Garanti og service

Når noget ikke fungerer rigtigt, har man brug for hurtig hjælp! Derfor beder vi dig venligst læse vores information nedenfor. Herefter er du velkommen til at kontakte os vedr. service eller garanti.

Modtagelse af varer

 • Det er meget vigtigt, at du undersøger varen grundigt, inden du skriver under på fragtbrevet.
 • Eventuelle transportskader skal straks rapporteres af modtageren til både vores transportør og til os. Fragtbrevet skal således ikke underskrives, men der skal skrives en anmærkning på fragtbrevet, som både modtageren og chaufføren skal underskrive. Uden anmærkning på fragtbrevet kan skaden ikke kontrolleres.
 • Skjult skade på varen skal reklameres inden for syv dage efter modtagelsen i henhold til datoen på fragtbrevet.
 • Hvis du har opdaget beskadigede varer, skal du straks anmelde det og dokumentere med et billede og en kort beskrivelse. Du sender det derefter til os via e-mail info@leamington.dk

Her finder du spørgsmål og svar på, hvad garantien og servicen for dit Falcon-produkt omfatter.

For at kunne anmelde en ny service- eller garantisag, har vi brug for nedenstående oplysninger.

Husk at have alle oplysninger klar.

 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mail
 • Modelbetegnelse
 • Serienummer (nummeret findes dels på bagsiden af ​​komfuret, dels nederst på venstre ovns underkant bag ovndøren)
 • Købsdato og købssted
 • Kvittering skal altid vedlægges
 • Fejlbeskrivelse

Leamington ABs garanti dækker fejl på hvidevaren forårsaget af materiale- og/eller produktionsfejl.
Garantien gælder kun for privat brug og under de betingelser, der er beskrevet i nedenstående tekst.

 • Kun hvidevarer, der er solgt gennem Leamington AB, er dækket af garantien.
 • Garantien dækker fejl i hvidevaren, der er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl, der eksisterede på det tidspunkt, hvor produktet blev købt.
 • Garantien gælder kun ved privat brug. Undtagelserne er specificeret under overskriften “Hvad er ikke dækket af denne garanti?”

Falconkomfurer:

Garantiperioden er to år. I denne periode udskiftes reservedele på basis af de gældende garantibestemmelser, uden omkostninger, forudsat at produktet er registreret og godkendt via vores webformular inden for tre måneder fra købsdatoen. Arbejds- og rejseomkostninger for at afhjælpe fejlen er dækket – forudsat at hvidevaren er tilgængelig til reparation, uden at der tilkommer særskilte ekstraomkostninger.

Falcon emhætter 

Garantiperioden er to år. I denne periode udskiftes reservedele på basis af de gældende garantibestemmelser, uden omkostninger, forudsat at produktet er registreret og godkendt via vores webformular inden for tre måneder fra købsdatoen. Arbejds- og rejseomkostninger for at afhjælpe fejlen er dækket – forudsat at hvidevaren er tilgængelig til reparation, uden at der tilkommer særskilte ekstraomkostninger.

Westin emhætter:

Garantiperioden er to år. I denne periode udskiftes reservedele på basis af de gældende garantibestemmelser, uden omkostninger, forudsat at produktet er registreret og godkendt via vores webformular inden for tre måneder fra købsdatoen. Arbejds- og rejseomkostninger for at afhjælpe fejlen er dækket – forudsat at hvidevaren er tilgængelig til reparation, uden at der tilkommer særskilte ekstraomkostninger.

Den servicevirksomhed, der benyttes af Leamington AB, undersøger produktet og vurderer, om problemet er omfattet af denne garanti. I så fald vil Leamington AB:s servicepartner, Dansk Total Service, efter eget valg, enten reparere det defekte produkt eller erstatte det med et lignende eller sammenligneligt produkt.

Leamington via servicepartner.

Leamington AB genom sin egen servicepartner DTS. 

 • Normalt slid
 • Skader forårsaget forsætligt eller uagtsomt, ved ikke at have læst og fulgt brugsanvisningen, fejlagtig installation eller tilslutning til forkert spænding, skader forårsaget af kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, der omfatter, men er ikke begrænset til skader forårsaget af vandtilførsel med unormalt højt kalkindhold og skader forårsaget af unormale miljøforhold.
 • Forbrugsstoffer inkl. batterier og pærer.
 • Uforsætlige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer under rengøring.
 • Tilfælde, hvor servicetekniker ikke har fundet fejl.
 • Reparationer, der ikke er udført af en autoriseret servicevirksomhed og/eller en kvalificeret servicepartner, eller hvis der er anvendt uoriginale dele.
 • Reparationer forårsaget af forkert installation eller installation, som ikke er blevet udført i henhold til anvisningerne.
 • Brug af hvidevaren i en professionel sammenhæng, dvs. ikke hjemmebrug.
 • Transportskader.


Alle hvidevarer er designet og fremstillet udelukkende til privat brug.

For at få størst mulig glæde af dit produkt, bedes du læse grundigt og følge brugsanvisningen, der følger med hvidevaren.

Vi anbefaler kraftigt, at du sørger for, at installationen udføres korrekt og sikkert ved at hyre en kvalificeret gasinstallatør og/eller elektriker. Garantien dækker ikke problemer forårsaget af forkert installation.